Zapewniamy  elastyczny  z  punktu  widzenia  Klienta  model dochodzenia  należności.

Wykorzystujemy wszelkie dostępne w dochodzeniu należności mechanizmy prawne, w tym postępowania  przed sądami  powszechnymi  i  polubownymi  oraz  organami  egzekucyjnymi.

Umiejętnie dobieramy środki prawne przy dochodzeniu należności, mając na uwadze relacje handlowe naszych Klientów.

Uczestniczymy  w  negocjacjach  mających  na  celu restrukturyzację  zobowiązań, redukcję długów oraz zapewnienie ciągłości dostaw i świadczenia usług.

Wspieramy przedsiębiorców w relacjach z organami administracji.