Doradzamy w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, regulacji prawnych dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także regulacji w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz Internetu.
Pomagamy naszym Klientom w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich  w  dziedzinie  elektronicznej  eksploatacji  dzieł  (w tym  internetowych naruszeń  praw  autorskich)  i  ochrony  prawnej baz  danych.
Doradzamy  jak  chronić ekonomiczne aspekty obrotu własnością intelektualną, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie umów na eksploatację praw związanych z własnością intelektualną.