W  ramach  bieżącego  doradztwa  prawnego  zapewniamy naszym Klientom  nadzór  nad dokumentacją  pracowniczą

Przygotowujemy  projekty  umów  i  innych  aktów prawnych  w relacjach  pracodawcy  z  pracownikiem. 

Negocjujemy  i  tworzymy umowy  dla  kadry  menedżerskiej  i  kontrakty  dla  specjalistów branżowych

Uczestniczymy  w przygotowaniu i zmianach regulaminów, układów zbiorowych pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenia w prowadzeniu sporów pracowniczych, w tym sporach odszkodowawczych powstałych na gruncie stosunku pracy.

Z powodzeniem doradzamy w sprawach dotyczących stosunku pracy na etapie fuzji i przejęć.