Jeżeli zaciągnęli Państwo kredyt we franku szwajcarskim najprawdopodobniej bank nadużył zasadę swobody umów i zastosował w umowie kredytowej klauzule niedozwolone (abuzywne) dające mu nieuprawnioną przewagę kontraktową.

Oznacza to, że raty kredytu, z uwagi na zastosowany mechanizm waloryzacji (indeksacji lub denominacji do CHF) ustalane są przez bank w sposób dowolny, na podstawie parametrów nieznanych klientowi i nieregulowanych zapisami umowy.

Sytuacja ta powoduje, że raty kredytu rosną, a wydatki na finansowanie odsetek od kapitału rujnują budżety domowe. Wobec braku oferty ugód ze strony banków, jedynym skutecznym rozwiązaniem staje się podważenie zawartych umów kredytowych na drodze sądowej.