ABUZYWNOŚĆ UMOWYKIEDY UMOWA JEST WADLIWA

Jeżeli zaciągnęli Państwo kredyt we franku szwajcarskim najprawdopodobniej bank nadużył zasadę swobody umów i zastosował w umowie kredytowej klauzule niedozwolone (abuzywne) umożliwiające niczym nieuzasadnioną i nie popartą przepisami prawa przewagę kontraktową.

Oznacza to, że raty kredytu, z uwagi na zastosowany mechanizm waloryzacji (indeksacji lub denominacji do CHF) ustalane są przez bank w sposób dowolny, na podstawie parametrów nieznanych klientowi i nieregulowanych zapisami umowy. Sytuacja ta powoduje, że raty kredytu rosną, a wydatki na finansowanie odsetek od kapitału rujnują budżety domowe.

ROZWIĄZANIA PRAWNE

Wobec braku oferty ugód ze strony banków, jedynym skutecznym rozwiązaniem staje się podważenie zawartych umów kredytowych na drodze sądowej.

Aktualne orzecznictwo sądów powszechnych, uwzgledniające stanowisko zarówno Sądu Najwyższego jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozwala na skuteczne zakwestionowanie zawartych umów kredytowych w walucie obcej w drodze procesu o ustalenie nieważności umowy i zapłatę.

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY Z BANKIEM

Prowadzimy szereg spraw z powództwa osób fizycznych (konsumentów) przeciwko bankom. Naszym klientom zapewniamy indywidualne podejście obejmujące wycenę i przekazanie kluczowych informacji przed decyzją o przyjęciu sprawy.

Ten etap nie angażuje Państwa finansowo, natomiast pozwala uzyskać rzetelną informację na temat ewentualnego postępowania sądowego i jego rokowań.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!