Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego i pracy.

Dążymy w drodze negocjacji do ugodowego rozwiązywania sporów w sytuacjach, w których strony dopuszczają takie rozwiązania.