• Show all
Nieruchomości

kompleksowa obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości oraz inwestycji budowlanych

Prawo pracy

nadzór nad dokumentacją pracowniczą, projekty umów, regulaminów , prowadzenie sporów pracowniczych

Windykacja i restrukturyzacja

dochodzenie należności, postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi oraz organami egzekucyjnymi, restrukturyzacja zobowiązań

Spory sądowe

prowadzenie postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego i pracy

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

obsługa prawna przekształceń na gruncie KSH, transakcji aportowych, umów w relacjach inwestorskich,
obsługa prawna przed sądami rejestrowymi

Prawo własności intelektualnej

prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, regulacje prawnych dotyczące nieuczciwej konkurencji