• Show all
Nieruchomości

kompleksowa obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości oraz inwestycji budowlanych

Prawo pracy

nadzór nad dokumentacją pracowniczą, projekty umów, regulaminów , prowadzenie sporów pracowniczych

Windykacja

dochodzenie należności, postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi oraz organami egzekucyjnymi, restrukturyzacja zobowiązań

Spory sądowe

z zakresu prawa cywilnego,
handlowego, administracyjnego, prawa autorskiego oraz prawa pracy

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

przekształcenia na gruncie KSH, transakcje aportowe, umowy w relacjach inwestorskich,
obsługa prawna przed sądami rejestrowymi

Prawo własności intelektualnej

prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, regulacje prawne dotyczące nieuczciwej konkurencji