• FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA

  • FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA

Fedorowicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. jest spółką prawniczą specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Doświadczenia prawników kancelarii, zdobyte podczas wieloletniego świadczenia usług w środowisku przedsiębiorców, pozwalają nam prawidłowo zrozumieć potrzeby Klientów biznesowych i dostarczać kompleksowe, adekwatne do tych potrzeb, usługi prawne.

OBSZARY PRAKTYK

WIĘCEJ...

Kancelaria posiada bogatą praktykę w świadczeniu usług dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla podmiotów o rozbudowanych strukturach prawnych i własnościowych (w tym holdingowych), jak również spółek z udziałem samorządów, Skarbu Państwa i podmiotów od nich zależnych. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno firmy o profilu produkcyjnym, jak i usługowym.
Naszym Klientom oferujemy współpracę zarówno w ramach stałej obsługi prawnej, jak i doraźnych usług doradczych.

Nieruchomości

Nieruchomości

kompleksowa obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości oraz inwestycji budowlanych

Prawo pracy

Prawo pracy

nadzór nad dokumentacją pracowniczą, projekty umów, regulaminów , prowadzenie sporów pracowniczych

Windykacja i restrukturyzacja

Windykacja i restrukturyzacja

dochodzenie należności, postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi oraz organami egzekucyjnymi, restrukturyzacja zobowiązań

Spory sądowe

Spory sądowe

prowadzenie postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego i pracy

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

obsługa prawna przekształceń na gruncie KSH, transakcji aportowych, umów w relacjach inwestorskich,
obsługa prawna przed sądami rejestrowymi

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, regulacje prawnych dotyczące nieuczciwej konkurencji

KONTAKT

Fedorowicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa mieści się w centrum Krakowa.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Retoryka 24/6 codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 – 17:00

tel./fax. 12 341 56 39

email: kancelaria@kancelariafj.pl